събота, 7 юни 2014 г.

Приключи практика Нови хранителни технологии - биоетеричните масла в кулинарията 3 и 4


Нови хранителни технологии -
биоетеричните масла в кулинарията 3
Приключиха третата и четвъртата уникални научно-изследователски практики на Еко Пойнт тм "Нови хранителни технологии - биоетеричните масла в кулинарията 3 и 4”.

Студентската практика на Еко КПойнт тм "Нови хранителни технологии - етеричните масла в кулинарията" се осъществява по ОП "Развитие на човешките ресурси" и с активното съдействие на проф. д-р инж. Виолета Рашева от Университет по Хранителни Технологии, Пловдив.

В продължение на 6 седмици, студенти от Университета по хранителни технологии, гр.Пловдив, изследваха и представяха своите проекти, свързани с приложението на етеричните масла в кулинарията и не само.

Нови хранителни технологии -
 биоетеричните масла в кулинарията 4
Практическото обучение цели познания за свойствата и добри практики за употребата на етеричните масла в кулинарията. То е с продължителност 240 часа и е разделено в модули за самостоятелна подготовка, проучване, обобщаване на информация по конкретни индивидуални и екипни задания и модули за практическа работа с етеричните масла и презентиране на получените продукти. 

Осигурява се достъп до информация свързана със спецификата на работата с етерични масла за кулинарията и реална възможност за публикуване на проучвания и резултати от практическата дейност в медии.

Авторската методика, разработена от Радостина Шишманова специално за Еко КПойнт тм, за провеждане на обучението и практическата част е разработена по модули и с ясно прецизирани критерии за оценка. Практиката започва с обучение и задълбочена изследователска самоподготовка (търсене на информация) и се стига до научни проучвания, опити и създаване на рецепти.

Илия Лапков
Всеки Практикант получава обратна връзка и оценка за всеки свой проект (индивидуален или екипен). Ако се наложи, при недостигане на минимума от точки, той се доработва. Всеки Практикант завършва с разработка (теоретична и практическа) на индивидуален проект (Проектът) и неговата защита пред колеги, академични наставници и ментори.

Нашите практиканти използваха цялата си фантазия, теоритични познания и практически умения, за да създадат своите кулинарни продукти. Публиката ги опита и им се наслади. 

При проявен интерес и в сътрудничество с бизнеса (производства и заведения с био-насоченост), заедно с Практикантите, Еко КПойнт тм, може да предложи изготвяне на уникални менюта с етерични масла. По този начин, нашето практическо обучение ще продължи и след приключването на Програмата, като тогава ще се търсят нови начини на финансиране и развитието му.
Кекс "Сен Сей Илия"
на Илия Лапков с етерични масла от
мандарина, какао и канела

Другото уникално в тази практика е обучението по комуникации. Ежеседмичните представяния пред аудтория на презентации (подотвени на PowerPoint), заедно с включването на професионален коуч в обратната връзка, подобриха и развиха уменията на на младите изследователи-Практиканти за представяне на себе си и проектите си, като и контакта с аудиторията.

Като обобщение, резултатите от практическото ни обучение са:
  • Практически и теоретични умения за биоетеричните масла.
  • Практически и теоретични умения за създаване на нови хранителни продукти и приготвяне на храни с биоетерични масла за кулинарията (вкл. органо-лептични тестове).
  • Комуникативни умения и социални компетентности (свързани с работата по изследователски проекти и работата с клиенти), знания и презентационни умения свързани с реализирането на практически работилници.
Еко КПойнт тм благодари на всички за активното сътрудничество и подкрепа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар