вторник, 16 юли 2013 г.

Стартира студентската ни програма "Нови хранителни технологии - биоетерични масла в кулинариятаЕко КПойнт стартира от 24.06.2013 г. студентска практика: „Нови хранителни технологии - биоетеричните масла в кулинарията”, 
която е част от второто ни основно направление, в което активно работим – иновативни научно-изследователски програми.

Целите на студентската ни практика са:
 • Познания в областта на и работа с биоетеричните масла за кулинарията
 • Усвояване и показване на практически и теоретични умения за изследване, създаване и приготвяне на храни с биоетерични масла за кулинарията
 • Придобиване на специфични комуникативни умения и социални компетентности (вкл.презентационни умения), свързани с работата по изследователски проекти и работа с клиенти
Методите, които използваме са: 
 • презентации,
 • изследователски проекти (вкл. органо-лептични тестове) и дегустации, 
 • дискусии, 
 • ролеви игри. 
По време на студентската практика всяка седмица студентите:
 • имат практически занятия с етерични масла;
 • имат проекти и задания, които трябва да изпълнят по определен зададен начин и за определен срок.
Всяка практическа седмица завършва с предаване на проектите и заданията и тяхната защита пред аудиторията. Всички проекти и задания са оценявани по предварително обявени критерии и точки. 

Студентите в практиката: „Нови хранителни технологии - биоетеричните масла в кулинарията” са избрани по високи критерии с оглед спецификата на дейността изискваща: 
 • самодисциплина; 
 • инициативност; 
 • иновативно мислене и открити сетива съчетани с желание и воля за (себе)познание и развитие.
В следващите статии ще ви запознаем с част от проектите, които Дони, Емо, Нели, Радо и Надя защитиха успешно дотук. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар