вторник, 21 май 2013 г.

Стихии и аромати или зад пердето на аромаастрологията


Според Аристотел, „ефирът” е онази тънка и всепроникваща материя-енергия, която носи светлината, появила се в резултат на сливането на четирите стихии: вода, огън, въздух, земя. Ароматът е енергия. Тя съдържа жизнената матрица на растението с неговите жизнени способности, механизмите му за адаптиране към средата и необходимите му  компенсаторни  качества.

Светът на тревите, цветята, дърветата, се държи здраво от своите корени в земята, пренася животворната вода и се устремява със своите листа, корони и плодове към  небесата и слънцето. Явявайки се най-тънката и чиста същност на четирите стихии, ароматите носят доминиращата в тях стихия.

Аромат Вода
Водата е пазителят на двойнствената сила, символ на дълбочина и мистерия. Енергията на водата носи живот и свежест, за да отмие мръсотията и злото. Водата е субстанцията, която осъществява връзката с енергията на новото и неизвестното, непознатото.

Аромат Въздух
Въздухът е невидим за човешкото око, прозрачен, но тотално необходим за живота ни. Енергията на въздуха много бързо и безкомпромисно преминава през всичко и всички и изгражда духовната вселена. Въздухът е пълновластната ментална субстанция на съществуването, която може да докосне всяко кътче на видимото и невидимото за нас, разпространява идеи, космическа енергия и променя случващото се.

Аромат Земя
Земята е силата на животворното преобразуване на енергиите. Тя се основава на единството на противоположностите: разграждане и синтез. Земята е субстанцията, която прави свещената връзка между жизеноважната влага и огнена същност на семената в нея. Земята символизира първата стъпка в духовно усъвършенстване.


Аромат Огън
Огънят носи мъжка символика, включваща в себе си оплождащата сила, енергията на сърцето и просветлението. Тя олицетворява енергията на движението и загубата, закаляването на стоманата и пепелта на пожарищата. Огънят символизира сила, почтеност, чистота и топлина. Пламъкът може да е в злото и тъмната енергия, които са опасни за слабите и "затворените" хора, поради разрушителните страсти, които носят. От стихията Огън се ражда Сила, която сама по себе си не носи нито положително, нито отрицателното. Човекът я направлява.

Земният живот е един цикъл на материалното съществуване на човека, който се движи по законите на причината и следствието. Всеки човек е носител на своите съдбовни "гени", тяхната енергия и стремежите на безсмъртната си душа. По същия начин и растенията чрез етеричните масла носят същността си и в аромата. Отдават ни го, за да хармонизираме и намерим баланса в себе си и с околната среда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар